Notícies del lloc

Problemes amb Moodle

par Administrador CP,

Si entràveu bé a Moodle i ara no podeu, comproveu a secretaria que esteu al dia del pagament de la quota de material.

Si entrabais bien en Moodle y ahora no podéis, comprobad en secretaría que estáis al dia del pago de la cuota de material.