Notícies del lloc

COMUNICAT CONJUNT DE LES EOI DE BARCELONA A L’ALUMNAT

by Administrador CP -

COMUNICAT CONJUNT DE LES EOI DE BARCELONA A L’ALUMNAT

 Benvolgut alumnat,  

En aquesta situació d’excepcionalitat que ha comportat el tancament de centres, a l’EOI… ens estem organitzant per poder oferir-vos propostes de treball per poder continuar el vostre aprenentatge, sempre que les circumstàncies de salut i tecnològiques ho permetin.   

Seguiu les indicacions del professorat, en la mesura que us sigui possible, que ha contactat o contactarà amb vosaltres properament. 

Tot desitjant que us trobeu en bon estat integral de salut i us saludem ben cordialment. 

 COMUNICADO CONJUNTO DE LAS EOI DE BARCELONA AL ALUMNADO

Apreciado alumnado: 

En esta situación de excepcionalidad que ha comportado el cierre de centros, en las EOI… nos estamos organizando para poder ofreceros propuestas de trabajo para poder continuar el vuestro aprenedizaje, siempre que les circunstancias de salud y tecnológicas lo permitan.   

Seguid las indicaciones del profesorado, en la medida que os sea posible, que ha contactado o contactará con vosotros próximamente. 

Desenado que os encontréis en buen estado de salud, os saludamos atentamente.