Notícies del lloc

Registre a Moodle

by Administrador CP -

El registre a Moodle per a nous usuaris estarà obert fins el 30 d'octubre. Si teniu algun problema, poseu-vos en contacte amb el/la vostre/a professor/a

El registro en Moodle para nuevos usuarios estará abierto hasta el 30 de octubre.Si tenéis algún problema, poneos en contacto con vuestro/a profesor/a.